Które szkolenie to dobra inwestycja?

Firmy szkoleniowe proponują swoim klientom coraz szerszy zakres usług. Szkolenia mają na celu pomoc przedsiębiorcom w zwiększaniu efektywności biznesu. Oczywiście pod warunkiem, że są praktyczne, dostarczają aktualnej i wartościowej wiedzy, są inspirujące i nastawione na rezultaty biznesowe. Szkolenia muszą być ponadto dostosowane do specyfiki i sposobu funkcjonowania danej firmy. Dzięki temu stają się bardziej efektywne i dają łatwo mierzalne rezultaty.

Programy, kursy, szkolenia, w które naprawdę warto inwestować

Szkoleniami najczęściej wybieranymi przez duże korporacje są te z zakresu zarządzania, komunikacji, współpracy w zespole, relacji interpersonalnych oraz technik sprzedażowych. Wydaje się, ze to dobry kierunek kształcenia i rozwoju, bez względu na to, w jakiej branży pracujemy.

Warto wybierać szkolenia, które przygotowane zostały w oparciu o realne sytuacje biznesowe. Wśród metod szkoleniowych najbardziej skuteczne są metody oparte na symulacjach oraz zadaniach praktycznych. Zamiast szkolenia w formie tradycyjnego wykładu czy prezentacji, należy zainteresować się szkoleniami opartymi na dyskusjach czy zadaniach grupowych. Z tego rodzaju szkoleń można wynieść znacznie więcej, niż z nużącego monologu osoby szkolącej. W dobrym szkoleniu wysoka wartość merytoryczna połączona jest z interakcją na linii trener – uczestnicy szkolenia oraz interakcją między samymi uczestnikami.

Czy szkolenie to właściwa odpowiedź na kryzys w firmie?

W dobie recesji i kryzysu finansowego wiele firm zmaga się z trudną sytuacją finansową. Cięcie kosztów następuje na każdym kroku. Menedżerowie rzadko myślą w takim momencie o programach naprawczych czy przyspieszeniu rozwoju firmy. Skupieni są raczej na przeciwdziałaniu kryzysowi. A to właśnie on powinien stać się bodźcem do wdrażania zupełnie nowych rozwiązań oraz pozytywnych zmian nastawionych na wzrost efektywności.
Rezultatem szkolenia powinno być zawsze budowanie trwałych wartości oraz podsuwanie narzędzi do wdrażania w firmie innowacyjnych rozwiązań. Od szkoleń oczekuje się przede wszystkim wzrostu efektywności pracowników, bardziej efektywnej pracy zespołowej poprzez budowanie zaufania i lepszej komunikacji, zaangażowania indywidualnych pracowników oraz całego zespołu oraz wysokiej elastyczności w działaniu. Te czynniki w największym stopniu wpływają na odniesienie sukcesu przez przedsiębiorstwo. 

Zobacz również