Kim jest HR-owiec?

 Kim jest HR-owiec? Human Resources Management oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjaliści z tego działu odpowiadają za jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także pośredniczy między szefem a pracownikami.

Znaczenie działu HR we współczesnym biznesie cały czas rośnie. Zajmuje się wieloma aspektami skutecznego działania przedsiębiorstwa, m.in. wyszukuje narzędzia dla kierowników i menadżerów. Przykładem takiego narzędzia jest system oceniania pracowników. Jego rolą jest też rekrutacja, motywowanie pracowników, szkolenia oraz diagnozą i rozwiązywaniem wewnętrznych problemów firmy. Ważnym aspektem pracy tego działu jest komunikacja między pracownikami i kadrą zarządzającą oraz dbanie o to, by hierarchia w firmie była przestrzegana.

HR jest buforem między szefem a pracownikami – negocjuje oczekiwania i potrzeby obu stron. Dobrze działający dział personalny zapewnia zadowolenie pracowników zarówno w sferze finansowej, jak i rozwoju zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich. Często te dba o różne benefity dla pracowników.

Jednak najważniejszym zadanie działu HR jest myślenie o ludziach jako najważniejszym elemencie organizacji w kontekście działań strategicznych firmy. W tym celu dba o zatrudnienie odpowiednich osób na właściwych stanowiskach, opracowuje projekty doskonalące przedsiębiorstwo, poznaje dokładnie całą firmę, by wybrać najlepsze sposoby jej rozwoju. Specjaliści słuchają wszystkich głosów – od pracowników, przez klientów, do kadry zarządzającej. Dialog między różnymi działami firmy pomoże uzyskać informacje, które są niezbędne dla odpowiedniej strategii rozwoju. Pracownicy działu HR muszą być świadomi, gdzie wprowadzić zmiany oraz jak zrobić to szybko i sprawnie. Specjalista od human resources jest mistrzem dialogu. Umiejętność ta jest niezbędna przy negocjacjach z zarządem.

Członkowie działu HR powinni być dynamiczni, otwarci na zmiany, elastyczni, asertywni i kreatywni, obowiązkowi, staranni i zaangażowani. Dobry HR-owiec jest kluczem do rozwoju firmy.

 

Zobacz również