Studia podyplomowe z bezpieczeństwa żywności - dlaczego to kierunek wart uwagi?

​ Firmy produkujące żywność muszą sprostać coraz bardziej restrykcyjnym przepisom regulującym wszelkie procesy zachodzące na terenie fabryk. Wraz z rozwojem technologii i świadomości społecznej rządzący zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejski przykładają coraz większą uwagę do tego, jak powstaje dany produkt. Dla przedsiębiorstw ważne jest jednak nie tylko bezpieczeństwo kupujących, ale także to, aby oferować produkty o wyższej jakości niż konkurencja, zachowując atrakcyjną cenę. Z tego powodu w kadrze zarządzającej każdej szanującej się firmy znajdziemy Menedżera Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Jakie powinien on posiadać kompetencję? 

W związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy na fachowców kontrolujących jakość i bezpieczeństwo żywności, w Krakowie i Warszawie uruchomione zostały studia podyplomowe, które wyposażają absolwentów w konkretne umiejętności oraz przygotowują do podjęcia pracy w branży przemysłu żywnościowego. Osoby, które zdecydują się na naukę na tym kierunku, poznają zasady tworzenia systemów bezpieczeństwa i higieny żywności, jak również uczą się sprawowania funkcji Pełnomocnika i Menedżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Bezpieczeństwo żywności — studia podyplomowe

Niezależnie od tego, czy przygotowujemy się do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu jakości, czy planujemy rozwijać swoje umiejętności w pracy na stanowisku kontrolera jakości ogromne znaczenie mają odpowiednie studia podyplomowe bezpieczeństwo żywności. Jakość żywności podlega bowiem znacznie szerszej kontroli niż ma to miejsce w innych gałęziach przemysłu. W trakcie nauki na kierunku Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności słuchacz rozwija swoje umiejętności z zakresu zarządzania systemowego i kryzysowego, jak również poznaje wymagania systemu HACCP czy ISO 22000. Praktyczne warsztaty pozwalają mu zrozumieć, jak zaprojektować i zbudować wyżej wspomniane systemy, a także dają szansę na poznanie technik auditowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Co ważne słuchacz podczas studiów poznaje także tajniki Lean Managmentu, Problem Solvingu i QRQC oraz zgłębia tajniki związek z integracją systemów zarządzania. Tak szeroki zakres studiów sprawia, że absolwent otrzymuje nie tylko Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, ale również pięć innych certyfikatów przydatnych na rynku pracy.

Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności — gdzie studiować?

Studia podyplomowe w tym zakresie na terenie Krakowa i Warszawy prowadzi firma szkoleniowa Luqam, która od lat współpracuje z licznymi globalnymi korporacjami, dużymi polskimi firmami, jak również z wieloma podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Świadectwo ukończenia studiów wystawiane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości lub Uczelnie Łazarskiego. To doskonały wybór dla osób, które planują karierę w przemyśle spożywczym i chcą gruntownie poszerzyć swoje kompetencje — zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Zobacz również